Excursie "De Vuilbemden"Asselt


“Excursie de Vuilbemden”
Asselt
Gidsen: Peter Keijzer, Marieke Michels, Yves en Paul Monod de Froideville

Datum: zondag 11 maart 2018
Plaats: Asselt/Swalmen P-plaats t.o. Restaurant de Boei, Asseltsestraat 63.
Aanvang: 10.00 uur, duur 3 uur
Kosten: IVN-leden gratis, niet-leden een eigen bijdrage van € 2,50 p.p.
LET OP: laarzen zijn onmisbaar in dit gebied!

In deze natte parel lopen we de kans om reeën, dassen en bevers te ontmoeten of in elk geval de duidelijke sporen van hun aanwezigheid te zien. De Vuilbemden zijn een goed voorbeeld van het resultaat van het creëren van een natuurnetwerk rond de Maas en de grote zijbeken, zodat de bever hier duurzaam kan leven. Na herinrichting is in de Vuilbemden gezorgd voor een robuust moerasbos.
Een familie bevers heeft hier door de aanleg van een dam het verdrogingsprobleem zonder kosten opgelost. Koester de bever dan ook als bondgenoot. Hij houdt een prachtig stukje natuur in stand.
Zie de website www.ivnroermond.nl link activiteit 11 maart 2018, daar staat een filmpje op over de Vuilbemden.

Contact over dit bericht:
Rianne Keijzer, IVN Roermond e.o., communicatie rianne.keijzer@ivnroermond.nl , telefoon: 0475 343055
Het IVN staat voor meer natuur en een beter milieu.
Het IVN wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap; www.ivn.nl

|Doorsturen