Algemeen

Werk in uitvoering: verbeterplan Oranjelaantunnel

Door Gemeente Roermond
Vrijdag 16 maart 2018 om 11 uur is op het Stationsplein te Roermond de starthandeling door wethouder Fick voor de uitvoering van het verbeterplan Oranjelaantunnel.
|Doorsturen