Algemeen

________________________________________________________


De Carnavalsonderscheiding
door de jaren heen..
Comité Heerlijkheid Herten reikt sinds 1992 een onderscheiding uit aan die mensen of verenigingen die zich op bijzondere wijze voor de Hertense carnaval inzetten, Bij de opening van de Vastenavond werd deze onderscheiding al uitgereikt aan: Mart Linssen (tekst en liedjesschrijver),Jan Nieskens (teksten en optreden bonteavond), Pierre Houben (pentekeningen van de prinsen) en de dorpswacht. De Joekskapellen, Henk Verheesen (geluidswagen) en Frans van Herten (afscheid vorst Waterratte).Wijnand Thönissen (tekeningen en affiches). Kindercarnaval: Buurtver.Ool/Wilskracht + fam. De Bruin (Herteheym) +Schutt.St.Anna/ buurtver.Merum/ Brassband Merum/Plekkers en Jan Fermont (afscheid Vorst Plekkers). Reng Nizet (Afscheid als Schout van de Heerlijkheid Herten) en het optocht comité (Mien Nizet). Reng ontving tevens een onderscheiding van de BCL. Harrie Bonné schlagers) en comité Boerebroelof schutt. St.Michael Ool. Zaat Maar Toch Paraat (extra activiteit, oa “konzaer”op carnavalsdinsdag), Henk Verheesen (muziek tijdens optochten) en de Jury van de optocht. Carnavalscomité St.Jozefschool (nu Stapsteen). Carnavalscomité St.Hubertusschool. Zanggroep “t Kwatsjtet”en het carnavalscomité van het Zorgcentrum. Piet Brummans (optreden bonteavonden en schrijven liedjes). Huub Fonteyn (onderdak bieden aan tal van carn. activiteiten in de tent).Thijs Hannen (schlagers, Maeremse mes, etc.)
2007 Wiel Geerlings (Carnavalsmis en medeorganisator kinderoptocht en middag
in Merum).
2008 Wiro’s (muziek tijdens diverse carnavalsact.) en Hans Cuypers (afscheid als
vorst Plekkers).
2009 Burgemeester Henk van Beers (voor 5x medewerking aan de opening van
de Hertense carnaval).
2010 Waterladies, de (jeugd) dansgarde van de Waterratte en Ger Geurts geluids-
wagen bij diverse optochten, en klusjes voor diverse verenigingen. Tevens
voor de beide carnavalsverenigingen een zilveren speldje met het wapen van
Herten ivm hun 55 resp. 44 jarig jubileum.
2011 Scouting St.Hubertus voor hun gezellige carnavalsavond en jarenlange
deelname aan de carnavalsoptocht in het verleden.
2012 De Sjraveleers voor 11x Treurzitting bij Josje.
2013 Schutterij St.Anna 11x Boerebroelof en Comité Heerlijkheid Herten (dit op
voordracht carnavalsverenigingen)
2014 De Stechelaire uit Merum voor deelname sinds 1978 aan de optocht, 15 jaar
afsluiting van de Merumer carnaval op Hermans Plaetske (en tevens ook voor
het onderhouden van Hermans Plaetske en de Kerststal sinds 1990) .
2015 De mensen achter cv de Jeugdplekkers, voor de wijze waarop zij invulling
geven aan de carnaval voor de jeugd. En voor Jan (opa) en Sjoerd (kleinzoon)
Fermont, die het aandurfden om met hun schlagers samen het podium te
betreden.
2016 De Plekkers Kepel Aafslaag Maerem bgv 2x11 jarig jubileum.
2017 Josje (cafe Hendrikx) die al 20 jaar zorgt voor een gastvrije ontvangst van de
diverse (prinselijke) carnavalsgezelschappen rond de carnaval, en het
gemeentebestuur van Roermond, die voor de 11e maal bij de opening met
sleuteloverdracht vertegenwoordigd was.
Dit jaar gaat de onderscheiding naar; Schutterij St.Michael( 11 jaar met kanon bij de opening), 11 jaar jeugdplekkers en 22 jaar Kinderoptocht Merum. Fanfare St.Cecilia (elk jaar paraat bij de optocht) en Brassband Merum (schrijven schlagers door de Bergkapel voor de plekkers) en beiden voor het leveren van de muzikanten van de vele (Joeks)kapellen).
Voor meer info: Stg. Comité Heerlijkheid Herten: W.Poulussen (tel: 317514)
e-mail: w.poulussen@home.nl
____________________________________________________________________
|Doorsturen