Algemeen

‘Kunstenaars, musici en medici op het Oude Kerkhof in Roermond’ én ‘Leven en werken van de ‘photograph d’art’ Mathieu Koch’


In de tweede helft van de 19de eeuw vestigden ondernemers uit Duitsland, België en Frankrijk op divers gebied zich bij voorkeur in Roermond, dat in die periode als het ware een gouden eeuw doormaakte. Ook kunstenaars en musici maakten graag deel uit van de bloeiende kunstsector.

Deze kunstenaars en musici, maar ook medici zijn de hoofdpersonen die genoemd worden in een presentatie die gegeven wordt door John Vaessen, auteur van het boek ‘Dood, maar niet vergeten’, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond.

Hoewel verschillend in de uitoefening van hun beroep hebben ze gemeen dat ze allen begraven of bijgezet zijn op de voormalige stadsbegraafplaats het Oude Kerkhof in Roermond.

De aandacht zal onder meer gevestigd worden op kunstschilders als Windhausen, Scheen en Schreurs, maar ook op glaskunstenaars als Nicolas, kunstsmeden (Cox), beeldhouwers (Oor en Stienon) en uiteraard bouwkunstenaars als Pierre en Jos Cuypers.

Op muzikaal gebied zullen diverse musici de revue passeren; Louis, Paul en Max Guillaume, Jos Beltjens alsmede Willem Bayer, Henri Sagers en andere Philharmonieleden zorgden er onder meer voor dat Roermond in die periode muzikaal op de kaart gezet werd.

Het gedeelte vóór de pauze wordt afgesloten met het oproepen van herinneringen aan in de stad werkzame medici als Stijns, Leurs en Wong Lun Hing.

Ná de pauze zal het tweede gedeelte geheel gewijd zijn aan het leven en werken van een recenter kunstenaar, de ‘photograph d’art’ zoals hij zichzelf noemde, Mathieu Koch (1900-1976).

Aandacht zal worden besteed aan zijn familie, opleiding en zijn vriendschap met Joep Nicolas en Charles Eyck alsmede zijn contacten met Adriaan Roland Holst en Gisèle van Waterschoot van der Gracht, benevens zijn vele verdiensten in binnen-en buitenland betreffende de zwart/wit portretfotografie.

De lezing vindt plaats op dinsdag 20 februari van 14.00 uur tot 16.15 uur uur in MFC ’tParadies, Munsterstraat 61. Deelname bedraagt 3,00 euro per persoon.

|Doorsturen