Algemeen

Raad voor de Kinderbescherming keert terug naar Roermond

Door Gemeente Roermond
Vanaf medio januari 2019 houdt de Raad voor de Kinderbescherming weer kantoor in Roermond. De gemeente Roermond gaat huisvesting bieden aan enkele teams van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).
|Doorsturen