Algemeen

Rouw is op zijn plaats wanneer dementie op je pad komt.


PERSBERICHT

Rouw en verliesverwerking normaal bij dementie?
Wanneer iemand een van de vormen van dementie krijgt, ervaart men al snel dat men heel veel gaat verliezen. Gezondheid, herinnering, sociale contacten, alertheid, vitaliteit en nog veel meer verandert. En niet alleen degene die deze ziekte krijgt moet veel verliezen, maar ook zijn of haar naasten. Bij verliezen hoort ‘rouwen’. En gevoelens die bij rouwen horen zijn verdriet, boosheid, onmacht enz.
Op deze avond helpt Roel Hekking hoe we elkaar kunnen helpen zo goed mogelijk om te gaan met de verlieservaringen die horen bij dementie. Hekking en bezoekers proberen daarbij inzicht te krijgen in  wat rouwen inhoudt, maar gaan ook ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven hoe er mee om te gaan. 
Roel Hekking was voor zijn pensioen geestelijk verzorger in de ouderenzorg en heeft vele jaren mensen met dementie en hun naasten begeleid. Hij was gespreksleider in het Alzheimer café Venlo. Daarnaast begeleidt hij nu nog veel gespreksgroepen voor rouwenden. Momenteel geeft hij trainingen aan zorgmedewerkers over spirituele zorg in palliatieve zorg.

Alzheimercafé Roermond
De Graasj, Knevelsgraafstraat 21 Roermond
Maandag 1 april 2019
Zaal open 19 uur; programma van 19:30u tot 21:30u

Titel : Rouw is op zijn plaats, wanneer dementie op je pad komt.
Gastspreker: Roel Hekking, geestelijk verzorger

Voor nadere informatie: Alzheimer Nederland, afdeling Midden Limburg, tel: 0475 -327432. K. Spapens of mw. M. de Leeuw

|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties