Algemeen

SAMEN GEZELLIG LUNCHEN


Beste zonnebloemgasten,
Op woensdag 3 juli 2019 willen we gezamenlijk gaan lunchen
bij de Gitstappermolen in Vlodrop
We vertrekken rond 11.30u en zullen rond 15.30u terug zijn.
De eigen bijdrage is € 10,00 pp., bij opgave te voldoen.
Het vervoer naar Vlodrop wordt in onderling overleg geregeld.

U kunt zich tot uiterlijk 27 juni aanmelden bij:
Annie Knoben, Tuinstraat 2 tel. 334778 of bij
Miet Janissen, Op de Peelberg 67, tel. 332711

DE ZONNEBLOEM, afd. Herten
|Doorsturen